TV& VIDEO

Bản tin 9h - 01/9/2016

  • Bản tin 9h ngày 01/9/2016 với những nội dung chính: Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9; Đà Nẵng thu hút khách du lịch dịp lễ;...