TV& VIDEO

Bản tin 9h - 02/11/2016

  • Bản tin 9h ngày 02/11 với nội dung đáng chú ý: Bộ đội Quảng Bình trắng đêm cứu dân; Thủ tướng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp mưa lũ.