TV& VIDEO

Bản tin 9h - 02/3/2016

  • Bản tin 9h ngày 02/03 với những nội dung đáng chú ý: Thêm một trung tâm chăm sóc sức khỏe cho người dân đi vào hoạt động; Đà nẵng lo lắng biển xâm thực; Giá trứng gia cầm giảm mạnh...