TV& VIDEO

Bản tin 9h - 02/8/2016

  • Bản tin 9h ngày 02/8/2016 với những nội dung chính sau: Chưa tăng viện phí từ ngày 1/8; Bất cập trong giám định BHYT điện tử...