TV& VIDEO

Bản tin 9h - 03/11/2016

  • Bản tin 9h ngày 03/11 với nội dung đáng chú ý: Thủy điện An khê - Kanak xả lũ trong đêm; cảnh báo dịch bệnh mùa mưa...