TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 9h - 03/5/2016

  • Bản tin 9h ngày 03/5 với các nội dung đáng chú ý: Công tác khắc phục hậu quả hải sản chết bất thường; Chương trình về miền Hương Ngự tại Festival Huế.