TV& VIDEO

Bản tin 9h - 03/6/2016

  • Bản tin 9h ngày 03/6 với những nội dung đáng chú ý: Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ xe khách nổ tại Lào; Gia tăng tai nạn giao thông do đi ngược chiều; Thỏa thuận bảo vệ dữ liệu cá nhân Mỹ - EU.