TV& VIDEO

Bản tin 9h - 03/9/2016

  • Bản tin 9h ngày 03/9 với nội dung đáng chú ý: Hỗ trợ gạo cho học sinh các xã khó khăn; Tiêu thụ hải sản thông qua du lịch.