TV& VIDEO

Bản tin 9h - 04/01/2016

  • Bản tin 9h ngày 04/01/2016 với những nội dung chính: Ngày đầu tiên tiêm vắc xin tại Đà Nẵng; Ngư dân gặp khó khăn do thiếu cơ sở đóng tàu; Thêm một tàu cá mắc cạn tại cửa biển Nhật Lệ;...