TV& VIDEO

Bản tin 9h - 04/7/2016

  • Bản tin 9h ngày 04/7 với những nội dung đáng chú ý: Gia tăng lượng khách quốc tế đến Quảng Bình; Điêu đứng nghề nuôi tôm nước lợ tại Quảng Nam; Mỹ tăng cường an ninh ngày quốc khánh...