TV& VIDEO

Bản tin 9h - 04/9/2016

  • Bản tin 9h ngày 04/9/2016 với những nội dung chính: Số người chết giảm nhưng số vụ tai nạn giao thông tăng; Lãng phí ở trung tâm thanh thiếu niên Đẵklăk;...