TV& VIDEO

Bản tin 9h - 05/11/2016

  • Bản tin 9h ngày 05/11/2016 với những nội dung chính: Tin áp thấp nhiệt đới gần bờ; Sinh hoạt người dân bị đảo lộn do lũ;...