TV& VIDEO

Bản tin 9h - 05/9/2016

  • Bản tin 9h ngày 05/9/2016 với những nội dung chính: Khai giảng năm học mới 2016 - 2017; Quảng Trị nỗ lực đưa học sinh vùng biển đến trường;....