TV& VIDEO

Bản tin 9h - 06/8/2016

  • Bản tin 9h ngày 06/8/2016 với những nội dung chính sau: Lễ 2/9 người lao động được nghỉ 3 ngày; Khó khăn trong kêu gọi lao động quá hạn về nước; Hộ nghèo không còn được hỗ trợ 100% phí bảo hiểm nông nghiệp...