TV& VIDEO

Bản tin 9h - 06/3/2016

  • Bản tin 9h ngày 06/3/2016 có những nội dung chính: Đà Nẵng thu hồi các khu tập thể xuống cấp; Tổ bảo vệ rừng bị lâm tặc hành hung tại Ninh Thuận; Khám chữa bệnh cho người dân vùng khó khăn...