TV& VIDEO

Bản tin 9h - 06/4/2016

  • Bản tin 9h ngày 06/4/2016 với nội dung đáng chú ý: Chính phủ ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới; Vấn nạn rác thải gây ô nhiễm môi trường ở vùng thấp trũng; Góc khuất đằng sau tình trạng khan hiếm lao động biển.