TV& VIDEO

Bản tin 9h - 06/6/2016

  • Bản tin 9h ngày 06/6 với những nội dung đáng chú ý: Tổng kiểm tra phương tiện thủy chở khách trên cả nước; Cách làm hay trong xử lý đất rừng lấn chiếm; Mỹ từ chối đối thoại về hệ thống phòng thủ tên lửa...