TV& VIDEO

Bản tin 9h - 06/7/2016

  • Bản tin 9h ngày 06/7 với những nội dung đáng chú ý: Quảng Ngãi cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho tàu cá; 3 sản phẩm của coca cola tiếp tục được lưu hành; Cuộc sống của người mưu sinh trên bãi rác.