TV& VIDEO

Bản tin 9h - 07/01/2016

  • Bản tin 9h ngày 07/01/2016 với những nội dung chính: Áp dụng phần mềm đăng ký khai sinh tại 4 thành phố; Nhà sắp sập, dân chưa chịu di dời; Đề nghị làm rõ nguồn gốc thực phẩm chức năng Omega3;...