TV& VIDEO

Bản tin 9h - 07/4/2016

  • Bản tin 9h ngày 07/4/2016 với những nội dung chính: Bình Định đề xuất lấy mẫu huyêt thanh bệnh nhân SHX xét nghiệm virut Zika; EU đề xuất cải cách quy định tị nạn;...