TV& VIDEO

Bản tin 9h - 07/5/2016

  • Bản tin 9h ngày 07/5/2016 có những nội dung chính: Ký ức Điện Biên qua những kỷ vật chiến tranh; Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu lắp thiết bị giám sát xử lý nước thải; Vùng nuôi tôm bị hủy hoại vì ô nhiễm tích tụ...