TV& VIDEO

Bản tin 9h - 07/6/2016

  • Bản tin 9h ngày 07/6/2016 với nội dung đáng chú ý: Khởi tố vụ chìm tàu Thảo Vân 2; Người thanh niên dũng cảm cứu người trong vụ chìm tàu; Sức hút từ những không gian công cộng tại Đà Lạt.