TV& VIDEO

Bản tin 9h - 07/7/2016

  • Bản tin 9h ngày 07/7 với những nội dung đáng chú ý: Nghệ An tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn; Cách nhận biết dòng xoáy trên biển; Nguy cơ mất an toàn từ xe độ chế ở miền núi...