TV& VIDEO

Bản tin 9h - 08/01/2016

  • Bản tin 9h ngày 08/01/2016 với những nội dung chính: Tuyên bố của người phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam; Cá chết hàng loạt ở Bình Thuận; Chủ động bảo vệ đàn gia cầm phục vụ tết nguyên đán;...