TV& VIDEO

Bản tin 9h - 08/6/2016

  • Bản tin 9h ngày 08/6 với những nội dung đáng chú ý: Tìm kiếm 3 phu vàng mắc kẹt dưới hang sâu; Những ngày văn hóa Việt Nam tại Nga; Bầu cử Mỹ bước vào ngày siêu thứ 3 cuối cùng.