TV& VIDEO

Bản tin 9h - 08/9/2016

  • Bản tin 9h ngày 08/9/2016 với những nội dung chính sau: Cá chết hàng loạt trên sông Sa Lung, Quảng Trị; Khởi công xây dựng cảng hàng không quốc tế Cam Ranh...