TV& VIDEO

Bản tin 9h - 09/01/2016

  • Bản tin 9h ngày 09/01/2016 với một số tin tức đáng chú ý: Đà Nẵng cho phép tàu du lịch được mở cửa hàng miễn thuế, Casino; Khó kiểm soát tuyến du lịch trái phép; Nông dân Bình Thuận trắng tay vì cá chết hàng loạt.