TV& VIDEO

Bản tin 9h - 09/4/2016

  • Bản tin 9h ngày 09/4/2016 có một số nội dung chính: Bộ NN&PTNT làm việc với Quảng Trị về phương án chống hạn; Nghệ An: Trồng gần 140.000 ha rừng gỗ lớn đến năm 2025; Đà Nẵng: Dưa cải nhiễm chất vàng ô...