TV& VIDEO

Bản tin 9h - 09/7/2016

  • Bản tin 9h ngày 09/7/2016 với những nội dung chính sau: Hôm nay là ngày du lịch Việt Nam; Tỉnh Thừa Thiên Huế đầu tư phát triển du lịch miền núi; Nước sạch về đến người dân Đại Sơn; Quảng Nam...