TV& VIDEO

Bản tin 9h - 09/8/2016

  • Bản tin 9h ngày 09/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Nắng nóng diện rộng tại Trung Bộ;Hiểu đúng việc sử dụng thương hiệu bún bò Huế...