TV& VIDEO

Bản tin 9h - 10/01/2016

  • Bản tin 9h ngày 10/01 với các nội dung đáng chú ý: Tặng quà Tết cho những người có công với cách mạng; Việt Nam xuất khẩu 7 triệu tấn xăng dầu; Mexico sẵn sàng dẫn độ trùm ma túy Guzman đến Mỹ.