TV& VIDEO

Bản tin 9h - 10/3/2016

  • Bản tin 9h ngày 10/3/2016 với những nội dung chính: Lâm Đồng giá cà chua đen giảm; Quảng Bình ngư dân được mùa cá trích; Hiệu quả mô hình nuôi hươu sao trên vùng cát;...