TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 9h - 10/5/2016

  • Bản tin 9h ngày 10/5/2016 với nội dung với đáng chú ý: Kiến nghị dừng hoạt động nhà máy mía đường làm cá chết; Đột phá trong xóa đói giảm nghèo tại Thừa Thiên - Huế; Xây dựng đô thị sinh thái Hội An - từ quan điểm đến thực hiện.