TV& VIDEO

Bản tin 9h - 11/3/2016

  • Bản tin 9h ngày 11/3/2016 với những nội dung chính: Gạo chính phủ hỗ trợ cho đồng bào vùng cao Quảng Trị; Gia Lai: Nông dân đơn độc chống hạn; Tình trạng học sinh bỏ học để kết hôn sớm...