TV& VIDEO

Bản tin 9h - 11/6/2016

  • Bản tin 9h ngày 11/6/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Người dân Đà Nẵng hào hứng đón EURO 2016; Công bố di sản tư liệu thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế; Đà Nẵng được hỗ trợ 400 tỉ đồng chuẩn bị APEC 2017...