TV& VIDEO

Bản tin 9h - 11/9/2016

  • Bản tin 9h ngày 11/9/2016 với những nội dung chính sau:Đà Nẵng: Tạm dừng thi công công chui song Hàn; Samsung kêu gọi ngưng sử dụng Galaxy note 7; Triển khai bán vé tàu tế qua mạng từ 1/10...