TV& VIDEO

Bản tin 9h - 12/3/2016

  • Bản tin 9h ngày 12/3/2016 với những nội dung chính sau: Giá cá ngừ nhập khẩu rẻ hơn giá cá trong nước; Nhiều khoảng trống trong chăm sóc sức khỏe ngư dân trên biển; Cà Phê ngoài vùng quy hoạch tại Đắk Lắk bị khô hạn...