TV& VIDEO

Bản tin 9h - 12/4/2016

  • Bản tin 9h ngày 12/4/2016 với nội dung đáng chú ý: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận "Dâu tây Đà Lạt"; Bình Định - Thương lái tranh mua ớt xuất khẩu; Nguy cơ vỡ quy hoạch đảo Lý Sơn, Quãng Ngãi.