TV& VIDEO

Bản tin 9h - 13/3/2016

  • Bản tin 9h ngày 13/3/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Thủy điện được yêu cầu xả nước cho lễ hội voi Buôn Đôn; Từ bi và trí tuệ - Câu chuyện ứng xử trước vấn nạn người ăn xin; Khởi tố vụ lâm tặc tấn công kiểm lâm ở TT-Huế...