TV& VIDEO

Bản tin 9h - 13/4/2016

  • Bản tin 9h ngày 13/4/2016 với những nội dung chính sau: Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt ở Khánh Hòa; Làng Chăm tiết kiệm nước...