TV& VIDEO

Bản tin 9h - 13/5/2016

  • Bản tin 9h ngày 13/5/2016 với những nội dung chính: Trách nhiệm của cử tri trước ngày bầu cử; Hà Tĩnh triển khai các điểm bán hải sản an toàn;...