TV& VIDEO

Bản tin 9h - 14/01/2016

  • Bản tin 9h ngày 14/01/2016 với những nội dung chính sau: Cứu nạn tàu cá ở Cù lao Chàm, Quảng Nam; Miền Trung chuyển đổi cây trồng do thiếu nước, Bình Định: Chuyển biến đầu năm 2016 đạt khá.