TV& VIDEO

Bản tin 9h - 14/02/2016

  • Bản tin 9h ngày 14/02 với các nội dung đáng chú ý: Đà Lạt khai trương "Con đường tình yêu"; Nông dân Tây Nguyên chống hạn cho cà phê; Tỏi Lý Sơn mất mùa khiến nông dân thua lỗ.