TV& VIDEO

Bản tin 9h - 14/4/2016

  • Bản tin 9h ngày 14/4/2016 với những nội dung chính: Phú Yên một tronng ba mẫu bột màu dùng nhuộm ruốc là chất cấm; Nguồn nước không phải là tác nhân gây ung thư tại Ninh Thuận; Phú Yên 37 tỷ đồng phòng chống hạn và xâm nhập mặn;...