TV& VIDEO

Bản tin 9h - 15/4/2016

  • Bản tin 9h ngày 15/4/2016 với những nội dung chính: Việt Nam yêu cầu Trung Quốc đưa chiến đấu cơ ra khỏi Hoàng Sa; Hạ thủy tầu tên lửa tấn công nhanh;...