TV& VIDEO

Bản tin 9h - 15/8/2016

  • Bản tin 9h ngày 15/9 với nội dung đáng chú ý: Các trường đại học hoàn tất công bố điểm chuẩn; Cần xây dựng hệ thống xả thải tập trung tại các khu công nghiệp...