TV& VIDEO

Bản tin 9h - 16/02/2016

  • Bản tin 9h ngày 16/02/2016 với nội dung chính sau: Sau tết giá rau và hải sản tăng ở Phú Yên; Bình Định nem chả chợ huyện hút hàng...