TV& VIDEO

Bản tin 9h - 16/5/2016

  • Bản tin 9h ngày 16/5/2016 với những nội dung chính: Triển vọng phát triển quan hệ Việt Nam - Liên Bang Nga; Nghiên cứu khoa học về hiện tượng hải sản chết bất thường; Quảng Nam đầu tư đóng tàu vỏ thép;...