TV& VIDEO

Bản tin 9h - 17/3/2016

  • Bản tin 9h ngày 17/3/2016 với những nội dung chính: Nguy cơ thoái hóa vùng trồng thanh long vì hạn hán; Ổn định lương thực cho người dân vùng hạn; Bình Định hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái;...