TV& VIDEO

Bản tin 9h - 17/8/2016

  • Bản tin 9h ngày 17/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Hội thảo biển Đông tại Nha Trang; Indonesia sẽ tích cực giải quyết xung đột ở biển Đông; Hải cẩu liên tục xuất hiện ở vùng biển miền Trung.